יום שלישי, 29 במרץ 2022


 שמן על בד 20X20 ס"מ

יום רביעי, 30 ביוני 2021

יום רביעי, 16 בדצמבר 2020 

יום שבת, 12 בספטמבר 2020

שמן על בד-35X25ס"מ

יום שישי, 21 באוגוסט 2020

עמק בית שאן מתל יזרעאל-שמן על בד-120X60ס"מ
העמק מתל שמרון-שמן על בד-90X70ס"מ