יום שבת, 27 בפברואר 2010


בחצר - אקריליק על בד-60X50ס"מ-2010

יום שני, 22 בפברואר 2010

מול הקאנווס-אקריליק על בד-80X70 ס"מ-2010

יום שבת, 20 בפברואר 2010

מכחולים וצבעים - אקריליק על בד-80X70ס"מ-2010


יום שישי, 12 בפברואר 2010

פלטה וצבעים - אקריליק על בד-80X60ס"מ-2010
קימה מאוחרת - אקריליק על בד-80X60X3ס"מ-2010

יום רביעי, 10 בפברואר 2010


מאוחר בבקר - אקריליק על בד-80X60ס"מ-2010
שולחן עבודה - אקריליק על בד-80X60ס"מ-2010

יום שבת, 6 בפברואר 2010


השכמה מאוחרת - אקריליק על בד-80X60ס"מ.

יום שישי, 5 בפברואר 2010

מכחולים ושפורפרות צבע - אקריליק על בד-70X60ס"מ-2010.