יום ראשון, 17 ביולי 2016

גשר רכבת העמק החדשה בקריית חרושת-שמן על בד-40X100ס"מ
אלוני אבא-שמן על בד-25X20 ס"מ

יום שני, 4 ביולי 2016

סככות-שמן על קרטון-20X30ס"מ

יום שני, 27 ביוני 2016

נוף בעמק-שמן על קרטון-20X27ס"מ

נוף בעמק-שמן על קרטון-20X38ס"מ
שמן על בד-25X30ס"מ


שמן על בד-35X40 ס"מ

אומבריה-שמן על בד-25X30 ס"מ

יום שבת, 30 באפריל 2016

לפי COROT-שמן על בד-38X28 ס"מ
סככות-שמן על בד-38X28 ס"מ
סככות-שמן על קרטון-40X30 ס"מ
דיוקן עצמי-שמן על בד-40X40 ס"מ

יום שני, 29 בפברואר 2016

לולים בעמק-שמן על בד-40X50 ס"מ
 בין אלוני אבא לבית לחם הגלילית-שמן על נייר-30X20 ס"מ

יום שני, 4 בינואר 2016

שמן על בד 40X30 ס"מ