יום ראשון, 11 בנובמבר 2018

חורשת אלונים - שמן על בד - 100X70 ס"מ
שדה חרוש - שמן על בד - 80X60 ס"מ