יום שישי, 28 באוקטובר 2011דמות אשה - פחם על נייר

יום שבת, 17 בספטמבר 2011דמות נערה - פחם על נייר

יום שבת, 2 ביולי 2011נוף - אקריליק על נייר-40X30 ס"מ

יום ראשון, 22 במאי 2011

דמות - שמן על קרטון-35X40 ס"מ

יום ראשון, 15 במאי 2011טבע דומם - שמן על קרטון-35X35 ס"מ

יום שני, 9 במאי 2011

ורדים וכלי זכוכית - אקריליק על קרטון-35X45 ס"מ

יום שני, 25 באפריל 2011

חדר ניתוח - אקריליק על בד-90X110 ס"מ

יום רביעי, 16 במרץ 2011

הסילו בגניגר - שמן על לוח עץ-45X60 ס"מ
גבעת אלה - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ

יום שישי, 11 במרץ 2011

מיכלית בשדה - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ
נערה יושבת - שמן על בד-40X30 ס"מ

יום שבת, 5 במרץ 2011

הסילו ביפעת - שמן על בד-30X40 ס"מ

יום שני, 28 בפברואר 2011

בדרך - שמן על בד-40X30 ס"מ
מחסן בשדה - שמן על בד-30X40 ס"מ

יום שישי, 11 בפברואר 2011

דומם - שמן על נייר
יצחק - רישום פחם על נייר

יום שבת, 22 בינואר 2011

עמרי - רישום פחם
עמרי - פחם על נייר

יום שבת, 8 בינואר 2011

נדב - פחם על נייר-45X60 ס"מ.
נמרוד - פחם על נייר-45X60 ס"מ.
בדים וכד - פחם על נייר-45X60 ס"מ
כד ובדים - פחם על נייר-45X60 ס"מ

יום שבת, 1 בינואר 2011

יבוש בשמש - פחם על נייר - 45X60 ס"מ