יום שני, 27 ביוני 2016

נוף בעמק-שמן על קרטון-20X27ס"מ

נוף בעמק-שמן על קרטון-20X38ס"מ
שמן על בד-25X30ס"מ


שמן על בד-35X40 ס"מ

אומבריה-שמן על בד-25X30 ס"מ