יום שני, 28 בפברואר 2011

בדרך - שמן על בד-40X30 ס"מ
מחסן בשדה - שמן על בד-30X40 ס"מ

יום שישי, 11 בפברואר 2011

דומם - שמן על נייר
יצחק - רישום פחם על נייר