יום רביעי, 16 במרץ 2011

הסילו בגניגר - שמן על לוח עץ-45X60 ס"מ
גבעת אלה - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ

יום שישי, 11 במרץ 2011

מיכלית בשדה - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ
נערה יושבת - שמן על בד-40X30 ס"מ

יום שבת, 5 במרץ 2011

הסילו ביפעת - שמן על בד-30X40 ס"מ