יום חמישי, 24 ביוני 2010

מסע אלונקות - אקריליק על בד-100X80 ס"מ

יום שני, 7 ביוני 2010

כובש הפיסגה - שמן על בד-50X40 ס"מ.

יום רביעי, 2 ביוני 2010

אביב - שמן על בד-50X25 ס"מ.