יום חמישי, 9 ביולי 2020

גבעות שייך אבריק-שמן על בד-90X60ס"מ

בחצר יפעת-שמן על בד-70X50ס"מ