יום שישי, 20 בינואר 2012

שלושה לימונים - שמן על נייר

יום שני, 9 בינואר 2012

כיור וברז - שמן על בד-60X80ס"מ
רחוב בתל אביב - אקריליק על בד-80X100 ס"מ
רחוב בעלי המלאכה - אקריליק על בד-100X80 ס"מ

יום שבת, 7 בינואר 2012

רחוב פיירברג - אקריליק על בד-80X100ס"מ
יפעת - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ