יום ראשון, 30 בדצמבר 2012

יום ראשון, 23 בדצמבר 2012

יום ראשון, 2 בדצמבר 2012

בעמק - שמן על לוח עץ-60X45 ס"מ
דרך בחורשה - אקרליק על בד-90X70 ס"מ