יום שני, 29 בפברואר 2016

לולים בעמק-שמן על בד-40X50 ס"מ
 בין אלוני אבא לבית לחם הגלילית-שמן על נייר-30X20 ס"מ