יום ראשון, 17 ביולי 2016

גשר רכבת העמק החדשה בקריית חרושת-שמן על בד-40X100ס"מ
אלוני אבא-שמן על בד-25X20 ס"מ

יום שני, 4 ביולי 2016

סככות-שמן על קרטון-20X30ס"מ