יום רביעי, 16 בדצמבר 2020 

יום שבת, 12 בספטמבר 2020

שמן על בד-35X25ס"מ

יום שישי, 21 באוגוסט 2020

עמק בית שאן מתל יזרעאל-שמן על בד-120X60ס"מ
העמק מתל שמרון-שמן על בד-90X70ס"מ

יום חמישי, 9 ביולי 2020

גבעות שייך אבריק-שמן על בד-90X60ס"מ

בחצר יפעת-שמן על בד-70X50ס"מ

יום ראשון, 23 בפברואר 2020
נופים בעמק-שמן על נייר-30X23ס"מ